آکادمی زبان هیوا به عنوان مجهزترین و به روزترین مرکز آموزشی در جتوب شرق تهران ، افتخار دارد تا با  داشتن برنامه ای مدون برای هر جلسه از کلاس ها برای اساتید و همچنین نظرات و پیگیری مستمر بر روند آموزشی  زبان آموزان در زمان تحصیل در آموزشگاه ، جز موفق ترین مراکز کشور باشد.آ