تلویزیون هیوا | HIVA TV


یکی از بهترین روش‌های یادگیری و به خاطرسپاری لغات و اصطلاحات جدید، آموزش از طریق مثال‌های کاربردی و موقعیت‌های حقیقی است؛ اما ایجاد این موقعیت‌ها و سناریوسازی برای همه امکان‌پذیر نیست.
آکادمی زبان هیوا با بهره‌گیری از دانش بالای اساتید خود و همچنین توان تیم حرفه‌ای تدوین و طراحی، اقدام به تولید کلیپ‌های آموزشی با محتوای کاربردی به‌صورت کاملا رایگان و انتشار آن در اینستاگرام آکادمی به نشانی @hiva_language_academy و بخش Hiva TV در سایت خود نموده است.

آخرین فیلم های منتشر شده در اینستاگرام ما

موضوع: نحوه تقویت صحبت کردن
مدرس: آقای خدادادی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای محسنی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای کاتبی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم رضایی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم ایرانشاهی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای محسنی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم جعفرپور
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم رضایی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم ایرانشاهی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای میرزائی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای کاتبی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم رضایی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای میرزائی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم مومنی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای میرزائی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم مومنی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای میرزائی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای کاتبی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم رضائی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای میرزائی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم رضائی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: خانم رضائی
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم
موضوع: آموزش کلمات و اصطلاحات
مدرس: آقای کاتبی 
گروه: آموزش زبان انگلیسی
تماشای فیلم

Designed and Powered by: Samanta EdTech Club