جلسات ارتقاء مکالمه سطوح PI – I – UI – ADV

آکادمی زبان هیوا ، هر ترم جهت ارتقاء سطح زبان آموزان خود در کلاسهای حضوری و آنلاین اقدام به برگزاری یک جلسه کلاس مکالمه در روز جمعه می‌نماید. این جلسات صرفا با هدف افزایش توانایی مکالمه زبان‌آموزان و با حضور…

جلسات ارتقاء مکالمه سطوح T – B -E

آکادمی زبان هیوا ، هر ترم جهت ارتقاء سطح زبان آموزان خود در کلاسهای حضوری و آنلاین اقدام به برگزاری یک جلسه کلاس مکالمه در روز جمعه می‌نماید. این جلسات صرفا با هدف افزایش توانایی مکالمه زبان‌آموزان و با حضور…

شروع ثبت نام ترم زمستان

فرصت پیشرفت را از دست ندهید کلاس‌های ترم جدید آکادمی زبان هیوا (حضوری و آنلاین) برای سه رده سنی کودکان ، نوجوانان وبزرگسالان در تاریخ‌های  چهارشنبه  یکم دی ماه ماه (کلاس‌های روز زوج) و  پنج شنبه دوم دی ماه (کلاس‌های…

ثبت نام ترم جدید آغاز شد

فرصت پیشرفت را از دست ندهید کلاس‌های ترم جدید آکادمی زبان هیوا (حضوری و آنلاین) برای  سه رده سنی کودکان ، نوجوانان وبزرگسالان در تاریخ‌های  یک‌شنبه 30 آبان ماه (کلاس‌های روز فرد) و  دوشنبه 1 آذر ماه (کلاس‌های روز زوج)…

توضیحات نحوه برگزاری و محتوای Big Testسطوح ADV

زبان‌آموزان سطوح ADV (کتاب‌ Summit 2) پس از اتمام این کتاب و سطح ADV5 می‌بایست به‌جای شرکت در آزمون پایان‌ترم کتبی، در آزمونی با عنوان Big Test شرکت نمایند. مواردی که در این آزمون پیرامون آن‌ها از زبان‌آموزان پرسش خواهد…

توضیحات نحوه برگزاری و محتوای Big Testسطوح UI

زبان‌آموزان سطوح UI (کتاب‌ Summit 1) پس از اتمام این کتاب و سطح UI5 می‌بایست به‌جای شرکت در آزمون پایان‌ترم کتبی، در آزمونی با عنوان Big Test شرکت نمایند. مواردی که در این آزمون پیرامون آن‌ها از زبان‌آموزان پرسش خواهد…

توضیحات نحوه برگزاری و محتوای Big Testسطوح I

زبان‌آموزان سطوح I (کتاب‌ Top Notch 3) پس از اتمام این کتاب و سطح I5 می‌بایست به‌جای شرکت در آزمون پایان‌ترم کتبی، در آزمونی با عنوان Big Test شرکت نمایند. مواردی که در این آزمون پیرامون آن‌ها از زبان‌آموزان پرسش…

توضیحات نحوه برگزاری و محتوای Big Testسطوح PI

زبان‌آموزان سطوح PI (کتاب‌ Top Notch 2) پس از اتمام این کتاب و سطح PI5 می‌بایست به‌جای شرکت در آزمون پایان‌ترم کتبی، در آزمونی با عنوان Big Test شرکت نمایند. مواردی که در این آزمون پیرامون آن‌ها از زبان‌آموزان پرسش…