دروه های تربیت مدرس

دوره سی ام تربیت مدرس حضوری

دوره سی ام تربیت مدرس حضوری

دوره سی ام تربیت مدرس حضوری توسط آکادمی زبان هیوا برگزار خواهد شد

تربیت مدرس مدرک معتبر
دوره سی و یکم تربیت مدرس حضوری

دوره سی و یکم تربیت مدرس حضوری

آغاز ثبت نام دوره سی و یکم تربیت مدرس حضوری آکادمی زبان هیوا

تربیت مدرس مدرک معتبر هیوا مدرک دانشگاه پیام نور امکان استخدام
سومین دوره 101 ایده کاربردی برای تدریس

سومین دوره 101 ایده کاربردی برای تدریس

آغاز ثبت نام دوره 101 ایده کاربردی برای تدریس

تربیت مدرس مدرک معتبر قابلیت بازبینی جلسات تربیت مدرس کودک هیوا مدرک دانشگاه پیام نور امکان استخدام تربیت مدرس بزرگسال آنلاین
تربیت مدرس کودک

تربیت مدرس کودک

آغاز ثبت نام دوره آنلاین جامع تربیت مدرس کودک

مدرک دانشگاه پیام نور هیوا تربیت مدرس کودک قابلیت بازبینی جلسات مدرک معتبر تربیت مدرس امکان استخدام آنلاین
دوره تربیت سوپروایزر و مدیر آموزش

دوره تربیت سوپروایزر و مدیر آموزش

دوره آنلاین ، جامع و  حرفه ای تربیت سوپروایزر و مدیر‌آموزش آکادمی زبان هیوا

تربیت مدرس مدرک معتبر قابلیت بازبینی جلسات هیوا تربیت سوپروایزر امکان استخدام مدرک دانشگاه پیام نور آنلاین
دوره تربیت مدرس آنلاین و جامع بزرگسالان

دوره تربیت مدرس آنلاین و جامع بزرگسالان

آغاز ثبت نام دوره آنلاین جامع تربیت مدرس بزرگسالان

مدرک دانشگاه پیام نور امکان استخدام هیوا قابلیت بازبینی جلسات مدرک معتبر تربیت مدرس تربیت مدرس بزرگسال آنلاین
دوره تربیت سوپروایزر و مدیرآموزش

دوره تربیت سوپروایزر و مدیرآموزش

دوره تربیت سوپروایزر و مدیرآموزش

مدرک معتبر تربیت مدرس آنلاین
دوره تربیت مدرس کودک

دوره تربیت مدرس کودک

این دوره رایگان و و آنلاین است

تربیت مدرس مدرک معتبر آنلاین
آغاز ثبت نام 101 ایده کاربردی در تدریس

آغاز ثبت نام 101 ایده کاربردی در تدریس

تربیت مدرس آنلاین
بیست و هشتمین دوره تربیت مدرس حضوری

بیست و هشتمین دوره تربیت مدرس حضوری

مدرک معتبر تربیت مدرس
 وبینار Customizing Instagram for Educational Purposes

وبینار Customizing Instagram for Educational Purposes

آنلاین
دوره حرفه ای Teaching Summit 2023

دوره حرفه ای Teaching Summit 2023

تربیت مدرس آنلاین