ضمن عرض سلام و تشکر از شما عزیزان بابت انتخاب آکادمی زبان هیوا و حضور در دوره Teaching Summit 2022 ، به اطلاع شما عزیزان می رساند، این صفحه اختصاصی برای دوره ایجاد شده است و تمام اطلاع رسانی‌‌ها در طول دوره و پس از پایان دوره تا زمان ارسال مدارک صرفا از طریق این صفحه انجام خواهد شد.


جهت تست امکان حضور با کیفیت شما ،روز سوم فروردین از ساعت نوزده تا نوزده سی دقیقه یک جلسه تستی برگزار خواهدشد تا شما عزیزان تمام مراحل حضور در جلسه را یکبار قبل از روز اصلی دوره چک نمایید.

نحوه حضور در جلسات در فایل Pdf که از اینجا می‌توانید دانلود نمایید توضیح داده شده است. این فایل در گروه واتسآپ نیز ارسال شده است.


جهت مشاهده برنامه جلسات دوره اینجا را کلیک نمایید


جهت صدور مدرک حتما تا قبل از تاریخ بیست و یکم فروردین ماه تصویر یک قطعه عکس با کیفیت را از طریق واتس‌آپ به شماره

09391515395 ارسال نمایید


جهت مشاهده ویدیو ضبط شده جلسات از طریق پنل کاربری خود به بخش ویدیو جلسات ضبط شده مراجعه نمایید ، دقت نمایید که هر جلسه یک روز پس از برگزاری در وب سایت قرار میگردد و قابل بازبینی هست و تا نیمه خرداد ماه امکان مشاهده وجود دارد.

روز اول دوره از ساعت نه صبخ چهارم فروردین آغاز ماه آغاز شد.

  1. جلسه افتتاحیه با توضیحات مدیریت آکادمی هیوا جناب آقای محمدصادق احمدیزدی به عنوان جلسه اول روز اول برگزار شد.
  2. جلسه دوم با ارائه جناب آقای دکتر افشین گلستان از ساعت 10:20 الی 11:25 برگزار شد.

3.جلسه سوم با ارائه سرکار خانم درنا گلشنی از ساعت 11:40 الی 12:45 برگزار شد.

4. جلسه چهارم با ارائه جناب آقای دکتر اعلامی از ساعت 13 الی 14 برگزار شد.

پایان روز اول دوره


روز دوم دوره از ساعت نه صبح پنجم فروردین آغاز ماه آغاز شد.

  1. جلسه اول با ارائه جناب آقای دکتر محمدعلی کوثری از ساعت 9 الی 10 برگزار شد.

2.جلسه دوم با ارائه جناب آقای حسین اصفهانی از ساعت 10:20 الی 11:25 برگزار شد.

3. جلسه سوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای فریذ بشیری از ساعت 11:40 الی 12:45 برگزار شد.

4. جلسه چهارم با ارائه استاد گرامی جناب آقای سعید قیامی از ساعت 13 الی 14:10 برگزار شد.

پایان روز دوم


روز سوم دوره از ساعت نه صبح ششم فروردین آغاز شده است.

  1. جلسه اول با ارائه استاد گرامی جناب آقای محمود علی نیا از ساعت 9 الی 10 برگزار شد.

2. جلسه دوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای مهدی یوسفیه از ساعت 10:20 الی 11:20 برگزار شد.

3.جلسه سوم با ارائه استادگرامی سرکار خانم فرشته ایرا‌ن نژاد از ساعت 13 الی 14:10 برگزار شد.

پایان روز سوم


روز چهارم دوره در تاریخ هشتم فروردین ماه از ساعت نه صبح آغاز شد.

1.جلسه اول با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر امیرحسین البرزی از ساعت 9 الی 10 برگزار شد.

2.جلسه دوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای محمدرضا احمدیزدی از ساعت 10:20 الی 11:20 برگزار شد.

3. جلسه سوم با ارائه استاد گرامی سرکار خانم الهام میثاقی از ساعت 11:40 الی 12:40 برگزار شد.

4. جلسه چهارم با ارائه استاد گرامی سرکار خانم دکتر سمانه قانعی از ساعت 13 الی 14:30 برگزار شد.

پایان روز چهارم


روز پنجم دوره در تاریخ دهم فروردین از ساعت نه صبح آغاز گردید.

1.جلسه اول با ارائه استاد گرامی جناب آقای خدادادی از ساعت 9 صبح تا 10:10 برگزار شد.

2.جلسه دوم با ارائه خانم مژگان محمدی اصل از ساعت 10:20 الی 11:25 برگزار شد.

3. جلسه سوم با ارائه استاد گرامی سرکار خانم مریم نیک روش از ساعت 11:40 الی 12:45 برگزار شد.

4.جلسه چهارم با ارائه استاد رضا آتش زمزم از ساعت 13 الی 14:05 برگزار شد.

پایان روز پنجم


روز ششم دوره در تاریخ یازدهم فروردین از ساعت نه صبح آغاز شد.

1.جلسه اول با ارائه استاد گرامی جناب آقای مسعود اکبری از ساعت 9 صبح الی 10 برگزار شد.

2.جلسه دوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر مولانا میری از ساعت 10:20 الی 11:25 برگزار شد.

3.جلسه سوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر رامین واعظی از ساعت 11:40 الی 12:45 برگزار شد.

پایان روز ششم دوره


روز هفتم دوره ، جمعه دوازدهم فروردین ماه از ساعت 10:20 آغاز شد.

1.جلسه اول دوره با ارائه استاد گرامی جناب آقای بیژن سعیدی از ساعت 10:20 الی 11:20 برگزار شد.

2.جلسه دوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر مرتضی آذرپیرا از ساعت 11:40 الی 13:20 برگزار شد.

پایان روزهفتم دوره


روز هشتم دوره در تاریخ پنجشنبه هجدهم فروردین از ساعت نه صبح آغاز شد.

1.جلسه اول با ارائه استاد گرامی جناب آقای کمیل حسین پور از ساعت 9 الی 10:10 برگزار شد.

2. جلسه دوم با ارائه استاد گرامی سرکار خانم دکتر مریم طباطباییان از ساعت 10:20 الی 11:20 برگزار شد.

3.جلسه سوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا ملکی از ساعت 13:00 الی 14:10 برگزار شد.

پایان روز هشتم دوره


روز نهم دوره در تاریخ نوزدهم فروردین ماه از ساعت نه صبح آغاز شد.

1.جلسه اول با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدحسین نوروزی از ساعت 9 الی 10 برگزار شد.

2. جلسه دوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای محمدرضا تحسین فلاح از ساعت 10:20 الی 11:20 برگزار شد.

3.جلسه سوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای مهران انصاری از ساعت 11:40 الی 12:40 برگزار شد.

4. جلسه چهارم با ارائه استاد گرامی سرکار خانم دکتر حاجی مقصودی از ساعت 13:00 الی 14:00 برگزار شد.

پایان روز نهم دوره


روز دهم دوره در تاریخ بیست و پنجم فروردین ماه از ساعت نه صبح آغاز شد.

  1. جلسه اول با ارائه استاد گرامی جناب آقای احسان جمالی از ساعت نه الی ده برگزار شد.

2.جلسه دوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای سعید معنی فرد از ساعت 10:20 الی 11:25 برگزار شد.

3.جلسه سوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای فرهنگ بهلول از ساعت 11:40 الی 12:40 برگزار شد.

4. جلسه چهارم با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر مهرداد مولودی از ساعت 13:10 الی 14:20 برگزار شد.

5. جلسه پنجم با ارائه استاد گرامی جناب آقای مهران دارابی از ساعت 14:30 الی 15:30 برگزار شد.

پایان روز دهم


روز دهم دوره در تاریخ بیست و ششم فروردین ماه از ساعت نه صبح آغاز شد.

  1. جلسه اول با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر مجتبی محمدی از ساعت نه الی ده صبح برگزار شد.

2. جلسه دوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای دکتر بهزاد زمانی از ساعت 10:20 الی 11:20 برگزار شد.

3. جلسه سوم با ارائه استاد گرامی جناب آقای کاظم بیخوف از ساعت 11:40 الی 12:40 برگزار شد.

4.جلسه چهارم با ارائه استاد گرامی سرکارخانم پردیسه مفیدی از ساعت 13:00 الی 14:00 برگزار شد.

پایان روز یازدهم دوره


جهت دریافت اطلاعات لازم مربوط به تهیه پک آفلاین دوره اینجا را کلیک نمایید.

در سایر روزها و همچنین پس از پایان هر جلسه این صفحه به روز رسانی خواهد شد.

آکادمی زبان هیوا

جهت آشنایی با موضوعات اساتید و سایر اطلاعات دوره اینجا را کلیک نمایید


2 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *